m

Έχουμε διεκπεραιώσει εκατοντάδες μελέτες και επιβλέψεις σε όλη την Κύπρο.  Μεταξύ των έργων του γραφείου, ξεχωρίζουν Ξενοδοχεία, Τουριστικά Συγκροτήματα, Συγκροτήματα Κατοικιών, Πολυκατοικίες, Εκκλησίες, Ιδιωτικές Κατοικίες, αποκαταστάσεις, ενισχύσεις, επεκτάσεις και ανακαινίσεις υφιστάμενων κτηρίων.

Καλέστε μας +357 26 935 786

Γεωργίου Χριστοφόρου 44, Πάφος, Κύπρος 8046

Mon - Sat 8 πμ - 6 μμ

Top

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο μας εκπονεί αρχιτεκτονικές μελέτες οι οποίες αφορούν σε νέες αναπτύξεις όπως κατοικίες , συγκροτήματα κατοικιών, τουριστικά συγκροτήματα , ξενοδοχειακές μονάδες , πολυκατοικίες , εκκλησίες , εστιατόρια, πάρκα και άλλα. Επίσης εκπονεί αρχιτεκτονικές μελέτες υφιστάμενων κτηρίων τα οποία προορίζονται για επεκτάσεις, ανακαινίσεις ή αλλαγή χρήσης. Ξεκινώντας από τα προσχέδια, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πραγματοποιείται με λογισμικά τύπου BIM. Με αυτό τον τρόπο τα αρχιτεκτονικά σχέδια παρουσιάζονται σε τρισδιάστατη μορφή από το στάδιο της προμελέτης κατά το οποίο επιδιώκουμε την διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τμήματα, όπως η Πολεοδομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Υφυπουργείο Τουρισμού οι επαρχιακές διοικήσεις κ.ά. Έτσι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των εμπλεκόμενων τμημάτων και υπηρεσιών από το αρχικό στάδιο της μελέτης και περιορίζονται οι αλλαγές σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπονούνται στατικές μελέτες για νέα κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές, ξύλινες κατασκευές και κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία . Εξειδικευόμαστε στις προσθήκες ορόφων με μεταλλικές κατασκευές σε υφιστάμενα κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Πραγματοποιούμε έλεγχους στατικής επάρκειας, αποτιμήσεις στατικού φορέα αλλά και μελέτες ενισχύσεων όταν αυτό απαιτείται. Για την πραγματοποίηση του αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση τους Ευρωκώδικες χρησιμοποιούμε πλήρως ενημερωμένα λογισμικά. Για τις στατικές μελέτες των οποίων ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός γίνεται από το γραφείο μας, ο στατικός φορέας προκαθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο της προμελέτης. Το γραφείο μας στελεχώνεται σε μόνιμη βάση από αρχιτέκτονα και πολιτικό μηχανικό, έτσι υπάρχει συνεχής συνεννόηση και συντονισμός μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται ο ορθολογικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ανεπιθύμητων αλλαγών και επιδιώκεται η μείωση του κόστους κατασκευής. Εντούτοις, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών μελετών ακόμα και σε περιπτώσεις που ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έχει γίνει εκτός του γραφείου μας.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπονούνται στατικές μελέτες για νέα κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές, ξύλινες κατασκευές και κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία . Εξειδικευόμαστε στις προσθήκες ορόφων με μεταλλικές κατασκευές σε υφιστάμενα κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Πραγματοποιούμε έλεγχους στατικής επάρκειας, αποτιμήσεις στατικού φορέα αλλά και μελέτες ενισχύσεων όταν αυτό απαιτείται. Για την πραγματοποίηση του αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση τους Ευρωκώδικες χρησιμοποιούμε πλήρως ενημερωμένα λογισμικά. Για τις στατικές μελέτες των οποίων ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός γίνεται από το γραφείο μας, ο στατικός φορέας προκαθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο της προμελέτης. Το γραφείο μας στελεχώνεται σε μόνιμη βάση από αρχιτέκτονα και πολιτικό μηχανικό, έτσι υπάρχει συνεχής συνεννόηση και συντονισμός μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται ο ορθολογικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ανεπιθύμητων αλλαγών και επιδιώκεται η μείωση του κόστους κατασκευής. Εντούτοις, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών μελετών ακόμα και σε περιπτώσεις που ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έχει γίνει εκτός του γραφείου μας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης συχνά αποτελεί νομική υποχρέωση και απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση αδειών και την ενοικίαση ή πώληση ακινήτων. Η εκπόνηση τους απαιτεί συντονισμό μεταξύ του αρχιτέκτονα και του ενεργειακού εμπειρογνώμονα. Ο αρχιτέκτονας εμπλέκεται στον καθορισμό κατασκευαστικών λεπτομερειών στοιχείων θερμομόνωσης, όπως θερμοπροσόψεις, πολυστερίνες και άλλα. Θεωρούμε πως η οικονομία και η οικολογία αποτελούν όρους αλληλένδετους και πως η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου καθορίζει το λειτουργικό κόστος του κτηρίου. Μέσα σε αυτό το πνεύμα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή λύσεων (λειτουργικών και κατασκευαστικών) που εξοικονομούν ενέργεια, ακόμα και όταν δεν απαιτείται η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης. Συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται και για υφιστάμενα κτήρια στα οποία ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την ενεργειακή αναβάθμιση.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης ενός έργου γίνεται με συνέπεια και οργάνωση. Πέραν των ελέγχων των υλικών, τα τεστ αντοχών κ.α. ακολουθείται μια τυποποιημένη διαδικασία κατά την οποία τηρείται αρχείο επιβλέψεων και φωτογραφικό υλικό. Παράλληλα υπάρχουν πρότυπα έντυπα τα οποία συμπληρώνονται από τον εργολάβο και υπογράφονται από τους επιβλέποντες πριν από κάθε σκυροδέτηση. Με την ολοκλήρωση του έργου παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας ο οποίος περιλαμβάνει τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τα στοιχεία των υπεργολάβων, και τα σχέδια όπως υλοποιήθηκαν επί τόπου.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Συνήθως η εκπόνηση του σχεδίου ασφάλειας και υγείας κατά την μελέτη αποτελεί νομική υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Πρόκειται για ένα έγγραφο μέσς του οποίου ενημερώνεται ο εργολάβος για τους πιθανούς κινδύνους που πιθανόν να αντιμετωπίσει στο στάδιο της κατασκευής. Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται κείμενα, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία τα οποία ο εργολάβος θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά την εκπόνηση του δικού του σχεδίου ασφάλειας και υγείας .

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Συνήθως η εκπόνηση του σχεδίου ασφάλειας και υγείας κατά την μελέτη αποτελεί νομική υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Πρόκειται για ένα έγγραφο μέσς του οποίου ενημερώνεται ο εργολάβος για τους πιθανούς κινδύνους που πιθανόν να αντιμετωπίσει στο στάδιο της κατασκευής. Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται κείμενα, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία τα οποία ο εργολάβος θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά την εκπόνηση του δικού του σχεδίου ασφάλειας και υγείας .

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Καθορισμός των υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, τις υποχρεώσεις του εργολάβου, τον τρόπο εκτέλεσης εργασιών, τη διαδικασία πληρωμών, κλπ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές παραδίδονται στο γραφείο μας ή στον ιδιοκτήτη, σφραγισμένες σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Ανοίγονται στην παρουσία του πελάτη για σκοπούς διαφάνειας και αξιολογούνται στο σύνολό τους αλλά και στα επιμέρους τμήματα εργασιών όπως ορίζονται στους όρους. Συγκρίνονται μεταξύ τους , γίνεται επεξήγηση στον ιδιοκτήτη και του παρουσιάζονται συγκριτικά γραφήματα για να μπορέσει να διακρίνει ποιός ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές παραδίδονται στο γραφείο μας ή στον ιδιοκτήτη, σφραγισμένες σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Ανοίγονται στην παρουσία του πελάτη για σκοπούς διαφάνειας και αξιολογούνται στο σύνολό τους αλλά και στα επιμέρους τμήματα εργασιών όπως ορίζονται στους όρους. Συγκρίνονται μεταξύ τους , γίνεται επεξήγηση στον ιδιοκτήτη και του παρουσιάζονται συγκριτικά γραφήματα για να μπορέσει να διακρίνει ποιός ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΓΗΣ

Για τον διαχωρισμό Κτηρίων ή και οικοπέδων απαιτείται πολεοδομική άδεια διαχωρισμού ή και άδεια διαίρεσης, από την αρμόδια αρχή. Ο διαχωρισμός κτηρίων μπορεί να είναι κάθετος ή οριζόντιος ανάλογα με την κάθε περίπτωση και τια ανάγκες του ιδιοκτήτη.

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία αλλαγής χρήσης κτηρίων. Εξετάζουμε τις επιτρεπόμενες χρήσεις του τεμαχίου, διαβουλευόμαστε με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και εκπονούμε τις αρχιτεκτονικές μελέτες.

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία αλλαγής χρήσης κτηρίων. Εξετάζουμε τις επιτρεπόμενες χρήσεις του τεμαχίου, διαβουλευόμαστε με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και εκπονούμε τις αρχιτεκτονικές μελέτες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καθοδηγούμε τους ιδιοκτήτες για τις δυνατότητες την διαδικασία και το κόστος αξιοποίησης των τεμαχίων τους. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα που αφορούν επεκτάσεις και ανακαινίσεις κτηρίων, όπως κατοικίες, πολυκατοικίες ξενοδοχεία και άλλα. Ενώ παράλληλα ενημερώνουμε για την διαδικασία έκδοσης των διαφόρων αδειών και εγκρίσεων όπως η Πολεοδομική Άδεια η Άδεια Οικοδομής, ,το πιστοποιητικό τελικής Έγκριση κ.α.